سرویس جلسات آنلاین دانشگاه هوشمند

ایجاد و شرکت در جلسات کاری با چند کلیک

خوش آمدید

دانان یک سرویس جلسات آنلاین است که در آن می‌توانید دوره‌ها و کلاس‌های خود را برگزار نمایید و اطلاعات آنها را مدیریت کنید.

برای استفاده از سیستم بهتر است که ابتدا فایل راهنمای کار با سیستم را دانلود کنید.

دانلود راهنمای شرکت کننده دانلود راهنمای ارائه دهنده